Geert Dreesen, gespecialiseerd syndicus

Een eigendom geef je niet zomaar uit handen. Laat je bijstaan door iemand met kennis van zaken die dagelijks met deze materie bezig is. Als gespecialiseerd syndicus ontzorgen wij je met de nodige ervaring en expertise om bouwtechnische, juridisch, financiële, administratieve en verzekeringtechnische problemen het hoofd te bieden. Wij beheren uw residentie alsof het de onze is. Zo zorgen wij voor het beheer van de gemeenschappelijke delen, vertegenwoordigen we de vereniging van mede-eigenaars, voeren we de beslissingen uit van de algemene vergadering, stellen we jaarlijks de afrekeningen op, enzovoort.  Om het beheer zo efficiënt en transparant mogelijk uit te voeren, maken wij gebruik van een professioneel programma op maat gemaakt voor een syndicus.  Uiteraard scholen wij ons voortdurend bij om op ieder moment  up-to-date te blijven rond de steeds wijzigende wetgeving rond mede-eigendom.

Syndicus

Administratief beheer

 • De Algemene Vergadering jaarlijks bijeenroepen conform de wettelijke bepalingen
 • Opstellen van de dagorde/agendapunten
 • De beslissingen van de Algemene Vergadering notuleren;
 • De beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren en laten uitvoeren;
 • Ervoor zorgen dat de mede-eigenaars inzage kunnen nemen in alle niet private documenten en gegevens over de mede-eigendom;
 • Contracten afsluiten met leveranciers
 • Op regelmatige basis overleg plegen met de Raad van Mede-eigendom en de rekeningcommissaris
 • Opstellen en bijwerken van het RIO (Reglement van inwendige orde)
 • Algemene administratie

Financieel beheer

VEKA beheert het vermogen van de Vereniging van Mede-eigenaars. Dit vermogen dient geplaatst te worden op diverse rekeningen waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal.  Verder houdt het financieel beheer in:

 • 1 x per jaar ontvangt iedere mede-eigenaar een gedetailleerde afrekening met vermelding van:
  • een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel
  • een vermogensstaat van de Vereniging van Mede-eigenaars
 • De boekhouding gebeurt onder de vorm van dubbel boekhouden op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze
 • Het opmaken van een begrotingsraming voor zowel de lopende uitgaven als de buitengewone te verwachten kosten.
 • Beheer en aanvulling van het reservekapitaal
 • Opvragen van de provisies bij de mede-eigenaars
 • Invordering van achterstallen
 • Tijdig betalen van leveranciers

Technisch beheer

 • Het beheer van het onderhoud en herstellingswerken van de technische installaties
 • Het onderhoud van gemeenschappelijke hallen, kelders, tuinen en parkings
 • Erover waken dat het gebouw technisch in orde is qua isolatienorm, branddetectie, keuringen,…
 • Het aanvragen van offertes voor geplande werken

Een greep uit onze portefeuille

Verkoop en verhuur

Wens je je appartement te verkopen of te verhuren? Ook daarvoor kan je bij ons terecht. Verkoop en verhuur (alsook rentmeesterschap) doen we reeds meer als 12 jaar samen met onze vaste partner;  het immokantoor Beneca Vastgoed met kantoren te Bree, Pelt en Maaseik. Wie kent het gebouw immers beter dan de syndicus? De syndicus kent de troeven van de residentie, weet perfect welke kosten het appartement met zich meebrengt en kan bijgevolg kort op de bal spelen naar kandidaat-kopers en -huurders.

Nieuwsgierig naar onze sterke voorwaarden? Neem gerust vrijblijvend contact met ons.

Huidig aanbod

Ons team

Geert Dreesen

Mijn verhaal begon 20 jaar geleden toen ik als mede-eigenaar mijn eerste residentie als syndicus aan nam. Kort daarna kreeg ik de smaak van het vastgoed te pakken en startte ik met een 3-jarige opleiding vastgoed.

Gezien de vele appartementsgebouwen die jaarlijks gebouwd worden en de complexe en steeds wijzigende wetgeving omtrent mede-eigendom, kiezen steeds meer mede-eigenaars voor een professionele syndicus die dagelijks met deze materie bezig is. Een specialisatie in de syndicus-materie was dan ook een logische volgende stap.

Je kunt me bereiken via info@syndic-veka.be

Karla Naten

Al ruim 25 jaar  werk ik met hart en ziel als administratief bediende in de boeiende wereld van vastgoed. Toen ik in 2018 een job aangeboden kreeg bij VEKA greep ik deze kans met beide handen.

Het is mijn job om elk appartementsgebouw of ieder vastgoedproject zo goed mogelijk in beeld te brengen. Mijn passie voor fotografie komt hierbij goed van pas. Daarnaast behartig ik alle syndicusdossiers met de nodige zorgvuldigheid en precisie. Een jarenlange ervaring en een portie werklust en enthousiasme, dat is wat ik te bieden heb.

Je kunt me bereiken via karla@syndic-veka.be

Stefanie Vandeweyer

Reeds een aantal jaren ben ik de administratieve duizendpoot van VEKA. Na een interne opleiding werd ik geïntroduceerd in de boeiende syndicuswereld en behartig ik nu de hele administratie rond alle syndicus dossiers.

Opvolging van dossiers, voorbereiding van vergaderingen, uittikken van verslagen, … ik zorg voor een gestroomlijnde werking van het kantoor. Verder ben ik ook het eerste aanspreekpunt op kantoor voor de klanten die met uiteenlopende vragen bij mij terecht kunnen. Welkom bij VEKA.

Je kunt me bereiken via stefanie@syndic-veka.be

© Auteursrecht - Veka