Geert Dreesen, gespecialiseerd syndicus

Een eigendom geef je niet zomaar uit handen. Laat je bijstaan door iemand met kennis van zaken die dagelijks met deze materie bezig is. Als gespecialiseerd syndicus ontzorgen wij je met de nodige ervaring en expertise om bouwtechnische, juridisch, financiële, administratieve en verzekeringtechnische problemen het hoofd te bieden. Wij beheren uw residentie alsof het de onze is. Zo zorgen wij voor het beheer van de gemeenschappelijke delen, vertegenwoordigen we de vereniging van mede-eigenaars, voeren we de beslissingen uit van de algemene vergadering, stellen we jaarlijks de afrekeningen op, enzovoort.  Om het beheer zo efficiënt en transparant mogelijk uit te voeren, maken wij gebruik van een professioneel programma op maat gemaakt voor een syndicus.  Uiteraard scholen wij ons voortdurend bij om op ieder moment  up-to-date te blijven rond de steeds wijzigende wetgeving rond mede-eigendom.

Syndicus

Administratief beheer

 • De Algemene Vergadering jaarlijks bijeenroepen conform de wettelijke bepalingen
 • Opstellen van de dagorde/agendapunten
 • De beslissingen van de Algemene Vergadering notuleren;
 • De beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren en laten uitvoeren;
 • Ervoor zorgen dat de mede-eigenaars inzage kunnen nemen in alle niet private documenten en gegevens over de mede-eigendom;
 • Contracten afsluiten met leveranciers
 • Op regelmatige basis overleg plegen met de Raad van Mede-eigendom en de rekeningcommissaris
 • Opstellen en bijwerken van het RIO (Reglement van inwendige orde)
 • Algemene administratie

Financieel beheer

VEKA beheert het vermogen van de Vereniging van Mede-eigenaars. Dit vermogen dient geplaatst te worden op diverse rekeningen waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal.  Verder houdt het financieel beheer in:

 • 1 x per jaar ontvangt iedere mede-eigenaar een gedetailleerde afrekening met vermelding van:
  • een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel
  • een vermogensstaat van de Vereniging van Mede-eigenaars
 • De boekhouding gebeurt onder de vorm van dubbel boekhouden op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze
 • Het opmaken van een begrotingsraming voor zowel de lopende uitgaven als de buitengewone te verwachten kosten.
 • Beheer en aanvulling van het reservekapitaal
 • Opvragen van de provisies bij de mede-eigenaars
 • Invordering van achterstallen
 • Tijdig betalen van leveranciers

Technisch beheer

 • Het beheer van het onderhoud en herstellingswerken van de technische installaties
 • Het onderhoud van gemeenschappelijke hallen, kelders, tuinen en parkings
 • Erover waken dat het gebouw technisch in orde is qua isolatienorm, branddetectie, keuringen,…
 • Het aanvragen van offertes voor geplande werken

Een greep uit onze portefeuille

Verkoop en verhuur

Wens je je appartement te verkopen of te verhuren? Ook daarvoor kan je bij ons terecht. Verkoop en verhuur (alsook rentmeesterschap) doen we reeds meer als 12 jaar samen met onze vaste partner;  het immokantoor Beneca Vastgoed met kantoren te Bree, Pelt en Maaseik. Wie kent het gebouw immers beter dan de syndicus? De syndicus kent de troeven van de residentie, weet perfect welke kosten het appartement met zich meebrengt en kan bijgevolg kort op de bal spelen naar kandidaat-kopers en -huurders.

Nieuwsgierig naar onze sterke voorwaarden? Neem gerust vrijblijvend contact met ons.

Huidig aanbod

Ons team

Geert Dreesen

Mijn verhaal begon 20 jaar geleden toen ik als mede-eigenaar mijn eerste residentie als syndicus aan nam. Kort daarna kreeg ik de smaak van het vastgoed te pakken en startte ik met een 3-jarige opleiding vastgoed.

Gezien de vele appartementsgebouwen die jaarlijks gebouwd worden en de complexe en steeds wijzigende wetgeving omtrent mede-eigendom, kiezen steeds meer mede-eigenaars voor een professionele syndicus die dagelijks met deze materie bezig is. Een specialisatie in de syndicus-materie was dan ook een logische volgende stap.

Je kunt me bereiken via
info@syndic-veka.be

Karla Naten

Al ruim 25 jaar werk ik met hart en ziel als administratief bediende in de boeiende wereld van vastgoed. Toen ik in 2018 een job aangeboden kreeg bij VEKA greep ik deze kans met beide handen.

Het is mijn job om voor elke residentie de boekhouding zo goed mogelijk te verwerken. Daarnaast behartig ik alle syndicusdossiers met de nodige zorgvuldigheid en precisie. Een jarenlange ervaring en een portie werklust en enthousiasme, dat is wat ik te bieden heb.

Je kunt me bereiken via
karla@syndic-veka.be

Lian Weekers

Nadat ik mijn vastgoedopleiding succesvol had afgerond, ben ik een aantal jaar geleden gestart in de syndicussector.
Met volle passie beheer ik meerdere residenties en fungeer ik als het aanspreekpunt voor de mede-eigenaars van deze gebouwen. Daarnaast houd ik me bezig met het opvolgen van dossiers, het voorbereiden van degelijke verslagen en het vlot verwerken ervan. Natuurlijk draag ik ook verantwoordelijkheid voor tal van andere zaken; kortom, mijn werk is zeer gevarieerd en geen enkele dag is hetzelfde.
Deze afwisseling, het sociale aspect en alles wat met het beheer van gebouwen te maken heeft, vind ik enorm boeiend.

Je kunt me bereiken via
lian@syndic-veka.be

Djoere Weckx

Na meer dan 10 jaar actief te zijn geweest in de bouwsector, was de tijd rijp om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Met mijn bouwtechnische ervaring en kennis en mijn interesse in constructies en sociale contacten belande ik in vastgoedsector. Tijdens mijn 3-jarige opleiding tot vastgoedmakelaar ontwikkelde ik de voorliefde voor syndicus. Ik zie het als de ideale combinatie tussen het administratief, financieel, juridisch, technisch en sociaal beheer van gebouwen. Omgaan met de eigenaren en het behartigen van hun belangen is wat mij enorm drijft. De laatste stap in mijn traject naar volleerd syndicus, is het vervolledigen van mijn BIV-stage. Deze kans werd mij aangeboden door Veka waar ik dagelijks wordt ondergedompeld in het syndicusschap.

Je kunt me bereiken via
djoere@syndic-veka.be

© Auteursrecht - Veka